Nekaj stavb, katere so nam lastniki zaupali v upravljanje in vzdrževanje


Energetska sanacija fasade na stavbi v našem upravljanju – VILHARJEVA 12 – Maribor

Osvežitev fasade na stavbi v našem upravljanju – KAMENŠKOVA ULICA 16-30 – Maribor