Dobrodošli pri Stanovanjski zadrugi Maribor!


Stanovanjska zadruga Maribor je bila ustanovljena l. 1977 in bila takrat usmerjena  predvsem  v zadružno gradnjo. Ob tem smo vodili celovite inženirske storitve pri pridobivanju zemljišč, upravnih dovoljenj in organiziranju izgradnje ter izvajanju celovitega  gradbenega in investicijskega  nadzora.

S spremembo predpisov in s sprejetjem Stanovanjskega zakona leta 1991 je  naša družba usm couponrxsms.com discount erila svoje delovanje na področje izvajanja upravniških storitev in ukvarjamo se s prometom z nepremičninami. Letos praznujemo 20 let delovanja na področju upravljanja z nepremičninami in uvrstili smo se med pomembnejše izvajalce na tem področju v Mariboru.

  
 • Center mesta
Naprej
  No Caption available

    Novice
    e-Novice

  E-novice


  Če želite prejemati naše novice na elektronsko pošto, se vpišite z vašo elektronsko pošto:

  Spoštovani etažni lastniki večstanovanjskih stavb!

   

  Svojo spleto stran namenjamo prvenstveno svojim stalnim strankam, etažnim lastnikom v večstanovanjskih stavbah za katere izvajamo upravniške storitve. Zaradi takšne namere se na naših straneh lahko poiščejo  informacije, ki so povezane z delovanjem upravnika v vsakdanjem življenju.

  Na spletnem mestu "Info središče" lahko poiščete in preverite informacije ter podatke, ki izhajajo iz medsebojnega poslovnega razmerja pri izvajanju upravniških storitev. Zagotavljamo, da so informacije o posamezni stavbi na razpolago le zaprtemu krogu naših strank, izključno povezane s statusom  lastništva  stanovanja ali skupnih prostorov v stavbi katerega lastnik je obiskovalec našega spletnega mesta.

  Na spletnem mestu "Upravljajmo skupaj" želimo z obiskovalci naših spletnih strani vzpostaviti neposredni kontakt v obliki "Foruma", zaenkrat ob podpori storitev "Google skupine". Dostop je omogočen vsem obiskovalcem naših spletnih strani, našim strankam in naključnim obiskovalcem. Računamo na vzpodbude in prizadevali si bomo upoštevati predloge, ki bi lahko pripomogli k našemu uspešnejšemu delu.

  Odločili smo se, da svojega dela ne bomo sami ocenjevali temveč bomo uspešnost svojih prizadevanj  prepustili v presojo svojim strankam.

  Pravno pojasnilo
  Copyright © 2011 Independent d.o.o.